-

Dom kulture Studentski grad (DKSG) pred gašenjem – pokrenuta onlajn peticija protiv gašenja

Kolektiv Doma kulture Studentski grad pokenuo je onlajn peticiju protiv gašenja DKSG-a.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije iniciralo je da se Dom kulture Studentski grad pripoji Studentskom kulturnom centru, što bi dovelo do gašenja ustanove koja postoji već 43 godine i jedna je od najznačajnijih kulturnih ustanova u Beogradu.
Dom kulture „Studentski grad“ je ustanova kulture koja od 1974. godine ostvaruje prava studenata Univerziteta u Beogradu na kulturu, umetnost i informisanje, koja je budžetski pozicionirana u okviru studentskog standarda Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

DKSG se afirmisao kao ugledna institucija studentske i univerzitetske kulture u Beogradu i Srbiji. U saradnji sa studentima „Studenjaka“ i Univerziteta u okviru Doma se preko 40 godina u kontinuitetu odvijaju raznovrsni programi, poput: muzičkog, pozorišnog, likovnog, književnog, filmskog, naučnog, tj. tribinskog, Akademskog filmskog centra i programa biblioteke Doma kulture. U proteklim decenijama održano je više desetina hiljada programa koji su imali nemerljiv učinak na kulturnu svest studenata.

Upravni odbor DKSG, prema važećem zakonu o učeničkom i studentskom standardu i članu 29. na koji se poziva dopis ministra Šarčevića nije nadležan za donošenje odluke o pripajanju-gašenju ustanove, već je to u nadležnosti osnivača DKSG odnosno Vlade RS. Takođe, nije organizovana ni neophodna javna rasprava u studentskoj i široj kulturnoj javnosti, na kojoj bi se na demokratski način raspravljalo o društvenom smislu i ciljevima ove namere. Zaposleni Doma kulture „Studentski grad“ su protiv odluke o pripajanju-gašenju DKSG sa ustanovom SKC Beograd. Predočen je zajednički stav zaposlenih Doma kulture „Studentski grad “ a ne v.d. direktora Bojane Kataline. DKSG pokreće inicijativu vraćanja Univerzitetu u Beogradu u čijoj nadležnosti je ova ustanova bila do 1993. godine. Ne ukidajmo ustanove kulture koje se grade decenijama, a u trenutku ruše i obesmišljavaju, navodi se u saopštenju.

Balkanrock već nepunu deceniju podržava ovu ustanovu. Peticiju protiv gašenja DKSG-a je moguće potpisati ovde.

Najnovije vesti

Izdvajamo