Tag:Wind of Change

Scorpions promenili stih pesme „Wind of Change“: Umesto Moskve i Gorki parka, Ukrajina

Čuvena nemačka grupa Scorpions je zbog situacije u Ukrajini rešila da promeni stih svoje možda najpoznatijie pesme "Wind of Change". Umesto dela "Follow the Moscow down to Gorky Park..." ("Sledi Moskvu do Gorkog parka") sada članovi ovog sa...