Tag:Thrax Punks

Trakijska panađurska pankopsihodelija

Među Grcima koji slušaju zapadnu popularnu muziku nije uobičajen, kao što je to kod nas, nadmeni odnos prema ljubiteljima narodne muzike, niti se na igranje u kolu gleda sa nipodaštavanjem i prezirom. Naprotiv, oni su pоnosni na svoje nasle...