Tag:Selma Banich

Adam Semijalac a.k.a. Bebè Na Volè objavio je novi album „Tanac za crnega vraga“

Na albumu se nalazi pet autorskih improvizacija te dvije varijacije na narodne napjeve s otoka Suska i otoka Paga. Album je nastao kao rezultat etnomuzikološkog istraživanja "Ode zemlja u led’nu, svak ti šuti istinu" (2018 – 2019). B...