Tag:Hoki

Doktor počeo ordinirati albumom „Best of“

"Pacijent pokazuje vrlo nagle promjene raspoloženja. U prethodnim terapijama uočio sam nekolicinu zanimljivih načina razmišljanja koje do sada nisam susretao u praksi. Ozbiljnost njegovog stanja pokušat ću ustanoviti hipno-terapijom koj...