Tag:EEnlarge Europe

EEnlarge Europe: Osnaživanje nezavisnih kulturnih centara

Ako bi smo išli unazad kroz istoriju u vreme kada je savremena muzika počela da uzima oblik i danas prepoznatljivu formu, vratili bi se na neki mali gig, verovatno u Britaniju, moguće u Mančester. Jedan takav gig je bio i nastup Sex Pis...