Tag:A Midsummer Night's Dream

Nick Cave će učestvovati u predstavi rađenoj po Shakespeareovom delu

Nick Cave će učestvovati u virtuelnoj, interaktivnoj predstavi pod nazivom "Dream" rađenoj po Shakespeareovom delu "A Midsummer Night's Dream". Njegova uloga u predstavi će biti da daje glas šumi, koja je opisana kao neobičan i mističan lik...