-

Zatvaranje bašte KSTa (11.10.2013.)

Dok 7, 357, Bjesovi, Kanda Kožda i Nebojša

Bašta Kluba Studenata Tehnike, Beograd