-

Zatvaranje bašte KST-a (01.10.2009.)

Bašta KST-a, Beograd

Bendovi: Kristali, Straight Jackin’, Bjesovi