-

Galerija fotografija – Catharsis – Budimpešta

Durer Kert, Budimpešta
5. 7. 2023.
VLKN
Fleshprison
Catharsis

Autorka fotografija: Daniela Radojković