-

Cannibal Corpse (11.6.2019)

Novosadski sajam, Hala 6 – Novi sad

Gosti: Sacramental blood