Elvis Jackson & Prismojeni profesorji bluesa

[ZMAJEV FESTIVAL: Elvis Jackson & Prismojeni profesorji bluesa]

ELVIS JACKSON, ob 22.00

Zasedbo Elvis Jackson so mnogi kritiki označili kot skupino, ki s svojo neposrednostjo, energijo, tehnično dovršenostjo in simpatičnostjo poslušalca prevzame v trenutku. V domačem in širšem okolju izstopajo iz klasičnih oziroma ustaljenih okvirov, nastopajo na največjih koncertnih odrih doma in v tujini, za svoje dosežke so bili v Sloveniji že večkrat nagrajeni. Na koncertni turneji – praznovanju 20-letnice delovanja – se bodo ustavili tudi na Ljubljanskem gradu. Novi in stari hiti bodo zazveneli v sklopu posebne izvedbe: pol elektrika & pol akustika. Na odru se bo eni najpopularnejših domačih ska-punk-rock zasedb pridružila tudi pihalna sekcija. Pridružite se praznovanju v okviru Zmajevega festivala.

Zasedba:
David Kovšca – Buda – vokal
Boštjan Beltram – Berto – kitara
Marko Soršak – Soki – bobni
Erik Makuc – Slavc – basovska kitara

Predskupina: PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA, ob 20.30

Neka slovenska glasbena skupina se je do svojega četrtega leta obstoja imenovala The Džipsiz in v tem času razvila vse kvalifikacije, da se preimenuje v skupino Prismojeni profesorji bluesa. To je pomenilo malo jedače, veliko pijače ter ogromno zlomljenih src in polomljenih palic, krvavih strun ter pretrganih razmerij, od plesnivih kitar do pogoltnjenih orglic … na petek ali svetek. Valjali so se po blatu in pločnikih, hodili po ulicah klečeč in proseč, naj jim tisti dan vendarle pustijo odigrati še tretji koncert v Ljubljani. Za skromen honorar – za elektriko in nekaj pekočega za na zob. Mnogi so menili, nekateri to mnenje delijo še dandanes, da je bila menjava imena gromozanska napaka: »Preimenovali ste se iz bleščeče zvenečega imena v tribesedno spakedranko, ki je ne more pravilno izgovoriti nihče z govorno napako!« Prismojeni profesorji bluesa res niso nikoli ubirali bližnjic. To je med drugim botrovalo temu, da so šele po desetletju igranja sklenili, da je čas za prvo zgoščenko (reč, ki je tako arhaična, kot je arhaično njeno ime) – naslovili so jo Family. To je bil najboljši način, kako izkazati zahvalo tistim, ki so jih podpirali že od prvega dne. (Prodali so vse, zato so se odločili, da posnamejo še eno …) Štirje jezdeci glasbene apokalipse z ramo ob rami živahno jezdijo na neukrotljivih oslih proti obzorju.

Zasedba:
Aleš Uhan – klaviature
Julijan Erič – električna kitara, glas
Zlatko Djogić – bobni, glas
Miha Ribarić – basovska kitara, glas

LOKACIJA: Grajsko dvorišče

VSTOPNINA:
Cena vstopnice »super early dragon« (24. 4. – 24. 5. 2019): 9 eur
Cena vstopnice »early dragon« (25. 5. – 25. 6. 2019): 12 eur
Cena vstopnice v predprodaji (26. 6. – 6. 9. 2019): 15 eur
Cena vstopnice na dan koncerta (7. 9. 2019): 17 eur

VSTOPNICA ZA VSE PLAČLJIVE KONCERTE (Hladno pivo & Avven 6. 9. 2019 ter Prismojeni profesorji bluesa & Elvis Jackson 7. 9. 2019):
Cena dvodnevne vstopnice »super eraly dragon« (24. 4. – 24. 5. 2019): 15 eur
Cena dvodnevne vstopnice »early dragon« (25. 5. – 25. 6. 2019): 20 eur
Cena dvodnevne vstopnice v predprodaji (26. 6. – 6. 9. 2019): 25 eur
Cena dvodnevne vstopnice na dan otvoritve, 6. 9. 2019: 30 eur

Cena vstopnice vključuje tudi povratno vozovnico za vzpenjačo.

Prodaja vstopnic: prodajna mesta na Ljubljanskem gradu, recepcija hostla Celica, spodnja postaja vzpenjače in na vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si (med drugim na Petrolovih bencinskih servisih, v poslovalnicah Kompasa po Sloveniji …).

Več info: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/elvis-jackson-and-prismojeni-profesorji-bluesa/

//

[DRAGON’S FEST: Elvis Jackson & Wacky Blues Peofessors]

ELVIS JACKSON, at 22.00

Many critics label Elvis Jackson as a group that, with its immediacy, energy, technical perfection and appeal, wins the listener over in an instant. They stand out from classical or established frameworks in the Slovenian and wider scene. Elvis Jackson perform on the biggest domestic and foreign concert stages, and have received many awards in Slovenia for their achievements. On a concert tour celebrating the group’s 20th anniversary, they will make a stop at the Ljubljana Castle, as well. New and old hits will sound in a unique performance set-up: half electric and half acoustic. On stage, one of the most popular Slovenian ska-punk-rock ensembles will be joined by a horn section. Join the celebration at the Dragon Festival.

Musicians:
David Kovšca – Buda – vocals
Boštjan Beltram-Berto – guitar
Marko Soršak-Soki – drums
Erik Makuc-Slavc – bass guitar

Opening act: WACKY BLUES PROFESSORS, at 20.30

By the fourth year of its existence, a Slovenian band called The Džipsiz had developed all the qualifications necessary to rename itself Wacky Blues Professors. This meant a bit of food, a lot of drinks and a large number of broken hearts, as well as broken drumsticks, bloody guitar strings and broken relationships, from dancing guitars to swallowed harmonicas … any day of the week. They rolled around in the mud and on the sidewalks, walked the streets kneeling and begging to be allowed to play their third concert in Ljubljana that day. For a modest fee – enough for electricity and something spicy to eat. Many people thought – and some still share this view today – that the change of name was a gigantic mistake: “You changed from a glamorous sounding name to three-word nonsense, which no one with a speech impediment can pronounce correctly!” It is true that Wacky Blues Professors have never taken shortcuts. This is why (among other things) it took them ten years to decide to release their first CD (something that is as archaic as its name), which was entitled Family. This was the best way for the band members to show their gratitude to everyone who had supported them from the first day (they sold all of the copies, so they decided to record one more …). Shoulder to shoulder, four riders of the musical apocalypse ride briskly on untameable donkeys towards the horizon.

Musicians:
Aleš Uhan – Keyboards
Julijan Erič – electric guitar, voice
Zlatko Djogić – drums, voice
Miha Ribarić – bass guitar, voice

LOCATION: Castle Courtyard

TICKETS:
Ticket price “super early dragon” (24. 4. – 24. 5. 2019): €9.00
Ticket price “early dragon” (25. 5. – 25. 6. 2019): €12.00
Ticket price in presales (26. 6. – 6. 9. 2019): €15.00
Ticket price on the day of the concert (7. September 2019): €17.00

TICKETS FOR ALL CONCERTS (Hladno pivo & Avven 6. 9. 2019 and Wacky Bluess Professors & Elvis Jackson 7. 9. 2019):
Two-day ticket price “super early dragon” (24. 4. – 24. 5. 2019): €15.00
Two-day ticket price “early dragon” (25. 5. – 25. 6. 2019): €20.00
Two-day ticket price in presales (26. 6. – 5. 9. 2019): €25.00
Two-day ticket price on the opening day (6 September 2019): €30.00

BUY TICKET

The ticket price includes a return journey on the funicular railway.
Ticket sales: Ljubljana Castle sales points, Hostel Celica reception, lower funicular station, and all www.mojekarte.si sales points (including Petrol service stations and Kompas branches throughout Slovenia).

More info: https://www.ljubljanskigrad.si/en/castle-events/elvis-jackson-and-wacky-bluess-professors/

https://www.facebook.com/events/329984871053008/

Datum

07 Sep 2019

Satnica

20:30 - 23:30

Lokacija

Ljubljanski grad / Ljubljana Castle

Organizator

Ljubljanski grad / Ljubljana Castle
Email
noreply@facebookmail.com