Eyot Narodno pozorište Niš

AZURE Ulrich Drechsler’s Liminal Zone & Dejan Ilijić solo piano

Ulaznice su u pretprodaji preko Ticketvision mreže, po ceni od 500 RSD. // Tickets available via www.tickets.rs
***********************************************
SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH TEXT!
***********************************************
Svetski dan džeza obeležava se širom sveta 30. aprila, i to kao zvaničan UNESCO praznik. Džez se u zvaničnim dokumentima UN od 2011. godine vidi kao “sredstvo sporazumevanja, dijaloga i jedinstva među ljudima”.

Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival od 2012. redovno obeležavaju ovaj dan organizovanjem džez koncerata, čija misija je popularizacija ove vrste muzike i pogleda na svet kod najšire publike. Koncert povodom Svetskog dana džeza je prva u nizu aktivnosti u susret jubilarnom, 35. Beogradski Džez Festival//Belgrade Jazz Festival, koji će u organizaciji Doma omladine Beograda i pod pokroviteljstvom Grada Beograda biti održan od 22. do 27. oktobra 2019. Kao i svake godine publika će imati priliku da čuje preko 20 izvođača i upozna se sa najkvalitetnijim i najaktuelnijim dostignućima na svetskoj i domaćoj džez sceni.

Ove godine za Svetski dan džeza publici predstavljamo sasvim poseban, dvostruki muzički program, kojim pokazujemo svu raznolikost džeza kao umetničke muzike, uzbudljive i aktuelne u muzičkim tokovima 21. veka, bliske svim generacijama. Ulrich Drechsler i Peter Zirbs, nosioci najaktuelnijih muzičkih tokova sa austrijske scene, predstaviće dinamičnu duo postavu “Azure”, a jedan od ključnih srpskih džez muzičara nove generacije, lider sastava EYOT, Dejan Ilijic, premijerno će promovisati svoj novi klavirski solo album “DYAD”.

Ulrih Dreksler, jedan od najznačajnijih savremenih muzičara iz Austrije, domaćoj publici ekskluzivno će predstaviti program “Azure”. Ovaj duo, u okviru kojeg ostvaruje saradnju sa Peterom Zirbsom, legendom elektronske klupske scene u Beču, deo je velikog projekta – Liminal Zone. U pitanju je Drekslerovo monumentalno autorsko delo u nastanku, koje okuplja brojne umetnike i objedinjuje njegova različita žanrovska interesovanja u muzici: klasiku, džez, fank, pop, filmsku muziku, drum’n’bass, hip-hop, skandinavski minimalizam, persijsku sufi muziku, britanski trip-hop, istočnoevropski savremeni romantizam, mediteransku muziku… Naizgled nespojivo, sa sofisticiranošću i majstorstvom vrhunskog umetnika, Dreksler spaja u tri muzička polja: “Chrome”, “Caramel” i “Azure”, koja čine “Liminal Zone” Univerzum. Beogradska publika biće svedok kreativnog stvaranja ovog projekta, čije izvođenje u celosti je planirano za Beogradski džez festival 2020.

Ulrih Dreksler (tenor saksofon, elektronika) i Peter Zirbs (elektronika) u programu “Azure” istražuju bezgranični svet zvukova, bitova, elektronike i melodija, koje uvezuju sa muzičkim korenima. Svojim intimnim čitanjem džeza u svetlu elektronike donose novu dimenziju i svež pogled na budućnost ovog muzičkog pravca.

Ulrih Dreksler je jedan od najuspešnih austrijskih i evropskih džez muzičara, sa bogatom međunarodnom koncertnom karijerom i izdanjima za “Enja Yellowbird” i “Universal Music” etikete. Sa Café Drechsler Band (od 2002. godine) ostvaruje visok plasman na međunarodnim muzičkim listama i dobija brojna priznanja, među kojima je i “Amadeus Music Award”. Do sada je pod svojim imenom objavio 15 albuma, na kojima je sarađivao sa brojnim istaknutim kolegama (Tord Gustavsen, Stefano Battaglia, Efrat Alony, Sahar Lotfi…).
www.ulrichdrechsler.com / www.liminalzone.at

Peter Zirbs, multiinstrumentalista i muzički producent, jedan je od ključnih autora na rejv i tehno sceni Beča, još od 90-ih godina prošlog veka. Svojim radom u domenu elektronske muzike brisao je žanrovske granice i dosegao prepoznatljivost širom Zapadne Evrope, a komponovao je muziku i za nekoliko umetničkih filmova. Njegov solo debi album “What if we don’t exist?” (2018, Fabrique Records), spoj elektronike, eksperimentalne i avangardne muzike i minimalizma, dobio je izuzetne kritike.
www.peterzirbs.com / www.fabrique.at

Karijera Dejana Ilijića od samih početaka vezana je za Dom omladine Beograda, u kojem je sa grupom EYOT održao nekoliko ključnih koncerata u karijeri, te je sasvim prirodno da upravo u ovoj instituciji koncertno predstavi svoj četvrti solo album, na Svetski dan džeza. Izdanje “DYAD” donosi 10 novih Ilijićevih kompozicija, a kao gost se pojavljuje engleski trubač Pit Džadž (Pete Judge) iz sastava Get the Blessing. Podržano je od strane SOKOJ-a, a pojaviće se krajem marta 2019. u izdanju kuće Metropolis Jazz.

Samostalno i kao lider sastava EYOT, Ilijić je nastupao u više od dvadeset pet zemalja širom sveta (SAD, Rusija, Kina, Engleska, Japan, Francuska, Nemačka…), a komponovao je i muziku za dokumentarne filmove i televizijske emisije, emitovane na mnogim regionalnim i nacionalnim televizijskim stanicama u Srbiji i na međunarodnim festivalima u inostranstvu (Teslin narod, Obećanje, Život u šest slika, Eddie Munster Aka Butch Patrick audio book…).

Dejan Ilijić do sada je objavio tri solo albuma, koja su izdata za američko tržište: “Eyot” (2006, Ninety and Nine Records), “The Journey” (2011, Magnatune), “Sun” (2012, Magnatune), kao i album u saradnji sa američkim muzičarem Kentom Gustavsonom, “I am Here” (2009, Ninety and Nine Records).

U Ilijićevom sviranju se ističu emotivnost i energija sa kojima prilazi svakom nastupu, a koji su postali zaštitni znak i jedna od glavnih karakteristika, kako muzike sastava EYOT, tako i njegovog solo rada.
www.facebook.com/ilijicdejan

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INTERNATIONAL JAZZ DAY: “AZURE” ULRICH DRECHSLER’S LIMINAL ZONE & DEJAN ILIJIĆ SOLO PIANO

Tuesday 30 April 2019, 21:00 // Belgrade Youth Center

For 30 April, International Jazz Day, Belgrade Youth Center presents a very special, double music experience, showcasing all the diversity of jazz as art, exiting and true to prevailing 21st century trends, close to all generations. Ulrich Drechsler and Peter Zirbs, spearheads of fresh Austrian scene trends will present an exciting duo Azure program, while one of the key new generation Serbian jazz musicians, the EYOT band leader Dejan Ilijić will present for the first time his latest piano solo album DYAD.

Ulrich Drechsler, one of the most important contemporary musicians from Austria, will exclusively present the Azure program. This duo, in cooperation with Peter Zirbs, the legend of the electronic club scene in Vienna, is part of a major project – LIMINAL ZONE. This is Drechsler’s monumental work in progress, brings together a large number of artists and blends his eclectic music interests: classical music, jazz, pop, funk, film music, drum’n’bass, hip-hop, Scandinavian minimalism, Persian soufi music, British trip-hop, Eastern European contemporary romanticism, Mediterranean music… Using his sophisticated skills of a true artist, Drechsler joins seemingly incompatible areas into three music fields: Chrome, Caramel and Azure, creating the Liminal Zone Universe. Belgrade audience will witness the creation of this project, scheduled to be completed for the Belgrade Jazz Festival 2020. Ulrich Drechsler (tenor saxophone, electronics) and Peter Zirbs (electronics) together in Azure scope explore the boundless world of sounds, beats, electronic atmospheres and melodies blending them with their musical roots. With their personal rendition of jazz through electronics, they bring a new dimension and a fresh view on the future of this music genre.

Dejan Ilijić’s career has been tied to Belgrade Youth Center from the very start, for this is the venue where he and his band EYOT performed some of the career-defining concerts, therefore it is only natural for him to present on this very stage his fourth solo album. DYAD brings 10 new compositions by Ilijić, with English trumpet player Pete Judge from the band Get the Blessing as the guest artist. It is supported by SOKOJ and scheduled for release in late March 2019, under the Metropolis Jazz label. As a solo artist and as the leader of the band EYOT, Ilijić performed in more than twenty five countries all around the globe and composed music for documentaries and TV shows. He released three solo albums for the American market so far: Eyot (2006, Ninety and Nine Records), The Journey (2011, Magnatune), Sun (2012, Magnatune), as well as the album I am Here (2009, Ninety and Nine Records) marking his collaboration with Kent Gustavson. Ilijić’s performance is defined by his emotional and energetic approach to every show, making this a trademark of the music by EYOT, and of his solo work.

The concert for the International Jazz Day is only a first of many events scheduled to mark the anniversary, 35th edition of the Belgrade Jazz Festival, organized by Belgrade Youth Center and under the City of Belgrade patronage, from 22 to 27 October 2019. As every year, the audience will have the opportunity to listen to more than 20 performers and meet the top and latest achievements on the international and national jazz scene.

https://www.facebook.com/events/360253424577959/

Datum

30 Apr 2019

Satnica

21:00 - 23:30

Lokacija

Dom omladine Beograda
Beograd, Makedonska 22, Srbija

Organizator

Dom omladine Beograda
Email
noreply@facebookmail.com