-

Piraterija je neuništiva?

Veliki drveni brodovi, crne zastave, kosturske glave i rum ključni su pojmovi koje vezujemo za gusarenje. Gusari su bili razularene gomile morskih razbojnika. Za život su zarađivali pelješeći bogate trgovačke i sve ostale brodove za koje se verovalo da prenose dragocenosti bilo kakve vrste. Svoju ekspanziju, ovaj vid kriminala imao je u sedamnaestom i sve do devetnaestog veka gusari su aktivno vladali morskim talasima. Danas su ovakve pojave retke. Izgleda da je gusarenje izgubilo svoj buntovnički, romantični duh i svelo se na jedan vid, moderno rečeno, terorizma.

Međutim, dvadeseti vek, koji je nedavno ostao za nama, rešava da sam kreira svoju pomorsku kartu, pa danas imamo more pronalazaka, more mode, more politike, more ovoga i more onoga, više mora nego onih koji njima umeju da zaplove. Sva su ona burna i valovita, mirna i svetlucava, ali samo na jednom neprekidno se vodi bitka. Na talasima mora muzike još uvek parazitiraju gusari ili, kako bismo danas popularnije rekli, pirati.
Pod piraterijom se podrazumeva svako neovlašćeno preuzimanje i distribuiranje autorskog materijala.

O, Piraterijo, majko i maćeho!
U jednoj ruci držiš najnovije albume naših omiljenih benova, kao čokoladnu bonbonicu uvijenu u šareni papirić, a u drugoj zakon o autorskim pravima, kao letvu sa rđavim ekserom da nas njome klepiš po prstima ako posegnemo za bonbonicom…

Na suzbijanju piraterije se na Zapadu već uveliko radi. Za one koji od nje žive predviđene su visoke novčane kazne, a one koji blaženo ubiraju njene plodove preko raznih P2P programa internet provajderi kažnjavaju kratkoročnom i večnom zabranom pristupa internetu. Kod nas… pa, recimo da se mi još uvek upoznajemo sa samim internetom, pa su ovako drastični koraci svetlosnim godinama daleko od prosečnog srpskog daunloudera… Sa druge strane buvljaci su puni tezgi sa kopijama najnovijih diskova domaćih i stranih izvođača i, reklo bi se, te tezge su našem potrošaču jedina vrata do aktuelnih muzičkih ostvarenja, obzirom na to što, da bi se duhovno uzdigao, mora prvo da bude živ, a da bi bio živ, mora najpre da jede.

Ovo nas dovodi do ključnog pitanja porekla piraterije, jer ipak, da bismo znali kako sprečiti bolest, moramo prvo utvrditi šta je izaziva. Da li je ona proizvod socijalno-ekonomskog stanja nacije ili je to buntovni kvazi-pokret protiv monopolističkih muzičkih kompanija? Čini se da će ova pitanja još dugo ostati bez odgovora i da će muzički sadržaji biti na klik od nas, običnih, grehu podložnih, smrtnika.
I tako, dok se mi borimo sa savešću, izvođači sa autorskim pravima, a svi zajedno sa zakonom, na valovima mora muzike jedan pirat leškari i sladi se svojim plenom. U međuvremenu, ponosan na visoki položaj u piratskoj karijeri, uzima lap-top na krilo i traži imena slavnih pirata koje je zabeležila istorija.

Google rezultati pretrage:
1. Džon Averi, poznat pod nadimkom Dugački Ben – i pored ogromnog bogatsva umro je u krajnjoj bedi
2. Kapetan Kid – uhapšen je i osuđen na smrt
3. Kevin Kogil – mogao bi biti osuđen na pet godina zatvora jer je na svoj sajt postavio devet numera sa najnovijeg albuma grupe „Guns ’N’ Roses“

O, Piraterijo, majko i maćeho…