Marko Cenić

Funkcija: Novinar

Sebe vidi kao: eminentnog masona u pokušaju

Moto: vreme je novac

220 OBJAVE