Kontakt

Za potrebe medijskih objava na sajtu možete poslati e-mail sa press materijalom na adresu redakcija@balkanrock.com.

Popunjavanjam kratkog formulara možete poslati e-mail (dovoljno je jedanput kliknuti na ‘submit’):